• 1
  • 2
  • 3

Wij zijn een harmonieorkest dat bestaat uit 60 à 70 leden. Het is onze ambitie om op hoog niveau toegankelijke, goede muziek te maken. De leden komen uit het hele land en het aantal repetities is beperkt. Daarom ligt de nadruk tijdens de repetities op samenspel en muzikale interpretatie. Het repertoire is breed. Van origineel repertoire voor harmonieorkest tot arrangementen; van klassieke werken zoals opera ouvertures tot filmmuziek.

Wij repeteren maandelijks, behalve in de zomer, op zaterdag op het Bouw & Infra Park te Harderwijk. Repetities zijn van 10.00 - 14.30 uur. Leden komen uit het gehele land naar Harderwijk om onder de inspirerende leiding van onze dirigent te musiceren. Ondanks het relatief gering aantal repetities is de ambitie om op 1e/2divisie niveau te musiceren. Het mag duidelijk zijn dat dat alleen mogelijk is als er een uitstekend startniveau is. Veel leden zijn dan ook nog lid van een muziekgezelschap dichter bij huis. Minstens even belangrijk als het technische niveau is de inzet en de sfeer in het orkest. Met slechts tien repetities per jaar is het van belang dat iedereen goed voorbereid naar de repetitie komt en zelden afzegt. Behalve dat we willen dat het goed klinkt, staat het spelplezier voorop en wordt er veel gelachen en ontspannen muziek gemaakt.

Het orkest heeft in haar historie ruim honderd concerten gegeven, verspreid over heel Nederland. Daarnaast zijn concertreizen gemaakt naar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Engeland en Frankrijk. Wij treden drie tot zes keer per jaar op. Locaties en aanleidingen zijn divers. Van duo-concerten bij bevriende verenigingen tot evenementen georganiseerd door de sector.