decoratie DickVrijwel iedereen in Nederland kent deze zinsnede die wordt uitgesproken om en nabij Koninginnedag, wanneer mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, worden gedecoreerd in naam van de Koningin.

Toen we vorige lente werden gevraagd om een door KNA Arkel geïnitieerd verzoek te ondersteunen inzake een voordracht voor een koninklijke onderscheiding van een nauw bij ons beider vereniging betrokken persoon, hoefden we daar niet lang over na te denken. We hebben vervolgens als medeaanvrager bij de betreffende gemeente ons verhaal neergelegd waarom ook wij vonden dat betrokkene een onderscheiding verdiende.

Bijna een jaar van geheimzinnigheid, opletten wat je zegt en doet en boven alles voorkomen dat er ook maar iets uitlekt van de voornemens. Dat alles los van de vraag of het verzoek gehonoreerd zou worden, maar waarover we onlangs de bevestiging hebben gekregen.

We zijn er trots op dat we na onze oud voorziter Rien Hogenes, thans een tweede gedecoreerde in onze gelederen hebben. Dick Teunissen is op 25 april 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dick heeft een brug weten te slaan tussen de professionele muziekwereld en die van de amateurmuziek. Hij deed dat door zowel op te treden als musicus maar vooral als docent en muzikaal leider van verschillende muzikale ensembles, zowel nationaal als internationaal. Op die wijze heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de cultuur in onze maatschappij. De bijbehorende versierselen zijn hem opgespeld door de Henk Aalderink, burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Foto's van deze feestelijke gebeurtenis zijn te vinden in het fotoboek.

Concertagenda

29 april 2018
14:30 - 16:30 uur
Koningsconcert
01 juli 2018
14:00 - 16:30 uur
Duo concert op Beekzicht
16 september 2018
12:00 - 13:15 uur
Manhuistuinconcert

Onze sponsors

ReintenInfra B.V.