De Bouw- en Infraharmonie Nederland, of zoals het orkest zich internationaal presenteert, “The Dutch Civil Engineering Band,” is een full-band harmonieorkest. Oorspronkelijk (1981) was het de opzet om met een aantal in de infra-bedrijfstak werkzame amateur-muzikanten een eenmalig optreden te verzorgen bij het jubileumfeest van de SBW, het opleidingsinstituut van de infra. Dat was zo’n succes -men verwachtte dat stukje cultuur binnen de bedrijfstak niet- dat besloten werd tot het laten voortbestaan van het orkest. Gezien de oorsprong was de keuze voor een naam snel gemaakt: de Wegenbouwkapel Nederland.

In de bouwwereld is ondertussen veel veranderd. Zo zijn de verschillende sectoren in de bouw landelijk meer gaan samenwerken en dat heeft er toe geleid dat ook het orkest zich breder zal manifesteren. Het is dan ook niet toevallig dat het 25-jarig jubileumjaar is gekozen voor een verandering van naam en logo, waarmee het orkest zich positioneert in de breedte van de bedrijfstak. Harmonie in muzikale en in overdrachtelijke zin geeft de samenwerking aan in de bedrijfstak waaraan het orkest een bijdrage levert.

De 68 leden van het orkest komen uit geheel Nederland en hebben voor een belangrijk deel een directe of indirecte band met de bedrijfstak, bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Door veel thuisstudie en gemiddeld eens per maand gezamenlijk repeteren in het Opleidingsinstituut voor de bouw en infra, Fundeon,  in Harderwijk wordt met veel plezier en inzet gewerkt aan het muzikale niveau.

De muzikale leiding van het orkest is in handen van Dick Teunissen. De zakelijke en organisatorische leiding van het orkest berust bij een managementteam van 3 personen, die elk hun specifieke taak hebben op het gebied van algemene zaken en PR, financiën, administratie en organisatie.

Het orkest heeft vele optredens in Nederland op haar naam staan zoals in het concertgebouw in Amsterdam, Vredenburg en Jaarbeurscongresgebouw in Utrecht, Martinikerk Groningen en congresgebouw Den Haag. Ook zijn een aantal buitenlandse concertreizen gemaakt zoals naar Zwitserland, Engeland, Duitsland, Hongarije en Oostenrijk. Samen met deze cd zijn tot nu toe 3 lp’s en 4 cd’s opgenomen.

Het repertoire van het orkest is veelzijdig en afhankelijk van de aard van het optreden. Naast klassieke symfonische werken, wordt ook big-band-, musical-, film- of origineel muziekrepertoire gespeeld. Ook opera of operette behoort tot de mogelijkheden, zoals tijdens het 12 ½-jarig jubileumconcert in Vredenburg,  waarbij een avondvullend programma werd gepresenteerd in samenwerking met een aantal koren.

Deze cd is opgenomen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het orkest en hij markeert een nieuwe periode, met een nieuwe naam en een nieuw elan. Zoals de bedrijfstak zich thans kan manifesteren, presenteert het orkest zich ook op deze cd; in volle breedte en in harmonie. Wij wensen u daarbij veel luisterplezier.

Concertagenda

29 april 2018
14:30 - 16:30 uur
Koningsconcert
01 juli 2018
14:00 - 16:30 uur
Duo concert op Beekzicht
16 september 2018
12:00 - 13:15 uur
Manhuistuinconcert

Onze sponsors

ReintenInfra B.V.