concertgebouwDe Bouw- en Infraharmonie Nederland is het harmonieorkest voor de Bouwnijverheid. Zij is opgericht op 4 februari 1982, toen nog onder de naam Wegenbouwkapel. De ongeveer 70 leden komen uit geheel Nederland en hebben in meerderheid een directe of indirecte band met de bedrijfstak B&U en Infrastructuur.

Een belangrijk doel van de harmonie is het door middel van repetities en optredens leveren van een positieve bijdrage aan de promotie en het imago van de totale bedrijfstak.

Het harmonieorkest is een zelfstandige vereniging. De leden van de harmonie zijn echte muziek liefhebbers die in meerderheid een relatie hebben met de bouw en infra bedrijfstak.

De vereniging is aangesloten bij de KNFM.

De Bouw- en Infraharmonie Nederland is uniek in Nederland en wellicht in Europa omdat geen enkele bedrijfstak de beschikking heeft over een eigen orkest. Er zijn wel enkele bedrijven die een eigen orkest hebben maar zo een relatie met een bedrijfstak als de onze is bijzonder.

Gelet op dit unieke karakter, het niveau waarop wordt gemusiceerd, de professionele organisatie en de specifieke cultuur, moet het voor de muzikale medewerkers in de branche een uitdaging zijn om lid te zijn van onze eigen Harmonie.

Maar niet alleen dat. Het biedt voor velen mogelijkheden om een concert te laten verzorgen waarbij het repertoire allerlei keuzemogelijkheden biedt.

Is uw interesse gewekt? Wij nodigen u van harte uit om onze website verder te verkennen. Als u een reaktie wilt laten horen, vragen heeft of anderszins uw belangstelling kenbaar wilt maken, op de link 'Contact'.

Concertagenda

29 april 2018
14:30 - 16:30 uur
Koningsconcert
01 juli 2018
14:00 - 16:30 uur
Duo concert op Beekzicht
16 september 2018
12:00 - 13:15 uur
Manhuistuinconcert

Onze sponsors

ReintenInfra B.V.