Historie

logo oud300x52Een bijzonder harmonieorkest dat tot 2006 onder de naam WEGENBOUWKAPEL NEDERLAND op vele plaatsen in Nederland en daarbuiten prachtige optredens heeft verzorgd. Wat is er dan zo bijzonder aan dat orkest? Daarvoor gaan we terug in de historie.

Geschiedenis

LPSuppe1aDe oorsprong van de Wegenbouwkapel Nederland ligt eigenlijk bij de Stichting Beroepsopleiding Weg- en Waterbouw, de SBW. We schrijven het jaar 1981. De jaarlijkse campagne voor het werven van leerlingen voor de SBW werd voor dat jaar gevoerd onder het motto: " Opleiding in de wegenbouw... daar zit muziek in"   Toeval of niet, dit motto viel samen met het 40 jarig jubileum van de SBW, ter gelegenheid waarvan een jubi­leumfeest werd gehouden.

Lees meer: Geschiedenis

Muzikale prestaties

De afgelopen 25 jaar zijn ruim 90 optredens verzorgd in binnen en buitenland. Een greep uit de lijst van optredens en activi­tei­ten: 

  • Eeuwfeestpaleis Brussel,
  • Martinikerk Groningen,
  • Geniekazerne Vucht,
  • Concertreizen naar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Engeland en Hongarije,
  • Congresgebouw den Haag,
  • Vredenburg Utrecht,
  • Nieuwe Kerk den Haag,
  • St.Janskerk Gouda,
  • Het Spant Bussum
  • en niet te vergeten het Concertgebouw in Amsterdam.

Na de langspeelplaat in 1981 zijn vervolgens in 1983 en 1987 lp's uitgebracht terwijl in 1991, 1994 en 1996 cd's zijn opgenomen. Van deze opnamen is helaas geen voorraad meer aanwezig.

Ontwikkelingen

In muzikale zin heeft het orkest zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Veranderende omgevingsfactoren, als gevolg van maat­schappelijk en organisa­tori­sche ontwikkelingen in de bedrijfs­tak hebben echter de continuïteit en voortbestaan van het orkest onder druk gezet. Reden waarom enkele jaren geleden in nauwe samenspraak met de SBW en de beschermheren, die inmiddels waren samengevoegd tot VIANED, overleg is gevoerd.

Lees meer: Ontwikkelingen

Het orkest

De leden van het orkest komen uit geheel Nederland en repete­ren -naast de optredens- circa 10 keer per jaar in een ruimte van Fundeon, het oplei­dingscentrum te Harderwijk. Voor veel leden betekent dit vele kilometers rijden, want Domburg, Opeinde of Oostzaan liggen niet direct bij Harderwijk.

CDInConcert140x140De beperkte repetitiefrequentie vereist veel discipline van de leden met name ten aanzien van thuisstudie. Op dit moment bestaat het orkest uit 68 leden. De vereniging wordt geleid door een managementteam van drie personen die allen hun taak hebben. De voorzitter is Dries Veldman voor het algemeen management en PR, Adri Meeuwse voor de administratie en organisatie en Jacco van de Velde is verantwoordelijk voor de financiën. Allen zijn in hun dagelijks bestaan direct of indirect werkzaam in de branche. De moderne communicatiemiddelen en de persoonlijke ervaring van de MT leden maken het mogelijk om met een beperkte groep dit orkest te leiden.

Muzikale leiding

De verantwoordelijkheid voor het muzikale niveau van het orkest ligt bij de dirigent, Dick Teunissen uit Almere. Voor zijn vervroegde uittreding (VUT) in 2005 was hij van professie solo trompettist bij het Radio Kamerorkest en lange tijd was hij docent aan het conservatorium in Hilversum. Zie ook de pagina 'De dirigent' .

Door het enthousiasme van Dick en de specifieke manier van omgaan met de leden is een speciale band ontstaan tussen de leden en niet te vergeten het thuisfront.

Lidmaatschap

In principe worden leden geworven binnen de bedrijfs­tak. Het niveau van het orkest vereist echter een basis van de kandidaat muzikant van minimaal C-niveau. Proefspel zal dat moeten aantonen. ­Dat zal ook betekenen dat ook in voorkomende gevallen leden van buiten de bedrijfstak toegelaten zullen worden. Zie ook het onderdeel 'Vacatures'.

Toekomst

logo 2015Met de hernieuwde support van Bouwend Nederland en Fundeon, hoopt het orkest zich met nieuw elan te gaan tonen in en ten behoeve van de bedrijfstak, waarmee een belangrijke bijdrage kan worden ge­le­verd aan het imago daarvan. Het bestuur streeft naar verbre­ding van de orkestbezetting waarbij een ledental van 90 tot 100 musici naar verwachting kan leiden tot intensivering van optredens en verhoging van de amusementswaarde.

Concertagenda

01 juli 2018
14:00 - 16:30 uur
Duo concert op Beekzicht
16 september 2018
12:00 - 13:15 uur
Manhuistuinconcert

Onze sponsors

ReintenInfra B.V.