In muzikale zin heeft het orkest zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Veranderende omgevingsfactoren, als gevolg van maat­schappelijk en organisa­tori­sche ontwikkelingen in de bedrijfs­tak hebben echter de continuïteit en voortbestaan van het orkest onder druk gezet. Reden waarom enkele jaren geleden in nauwe samenspraak met de SBW en de beschermheren, die inmiddels waren samengevoegd tot VIANED, overleg is gevoerd.

10 jaar voorkantOverleg dat nadrukkelijk toekomstgericht was en uitging van behoud van het orkest. Vragen die daarbij centraal stonden waren: wat kan de bedrijfstak met een orkest en welke bijdrage kan een orkest leveren in de imago opbouw van de bedrijfstak.   Het is ontzettend ver­heugend dat dit als resultaat heeft gehad dat het voortbe­staan van het orkest werd gegarandeerd. Vianed ging in financiële zin het orkest ondersteunen terwijl de SBW dat in facilitaire bleef doen.

De ontwikkelingen gaan snel in bouwend Nederland. In 2005 zijn de verschillende brancheorganisatie in zowel de infrastructuur als de bouw, samengegaan in één organisatie: Bouwend Nederland. Deze organisatie zal voor de komende jaren het orkest in financiële zin steunen.

In hetzelfde jaar zijn ook de SBW en Bouwradius, de opleidingsinstituten van respectievelijk de infra en de bouw samengegaan onder de naam Fundeon. Deze organisatie zal het orkest in facilitaire zin ondersteunen, zoals dat ook door de SBW gebeurde door beschikbaarstelling van oefenfaciliteiten in   en op het opleidingscentrum in Harderwijk.

Met deze ontwikkeling is het orkest meegegaan een heeft de naam aangepast aan de doelgroep met een daarop afgestemd logo. Afspraak is ook dat wij ons met hulp en support van de sponso­ren, met name in die brede bedrijfstak inten­siever gaan presenteren terwijl er nadrukkelijk ledenwerving zal   plaatsvinden binnen de bedrijfstak. Ten aanzien van het muziek genre zal zo mogelijk worden ingespeeld op de huidige beleving van muziek.

Concertagenda

01 juli 2018
14:00 - 16:30 uur
Duo concert op Beekzicht
16 september 2018
12:00 - 13:15 uur
Manhuistuinconcert

Onze sponsors

Bouwend Nederland