Het orkest repeteert 1 keer per maand bij Fundeon in het opleidingscentrum van het Bouw- en Infrapark in Harderwijk. Fundeon is het opleidingsinstituut van de bouwnijverheid. In totaal repeteert het orkest ongeveer 10 keer per jaar. De repetitietijden zijn 10.00 uur tot 12.30 uur en dan vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur.

repetitielocatie buitenHet instituut faciliteert ons met een uitstekende repetitieruimte, opslagplaats voor het slagwerk, muziekbibliotheek en andere voorraden t.b.v. het orkest en elke keer een lunch kosteloos.

Tot op heden wordt er geen contributie geheven. We trachten ook de reiskosten voor alle leden te blijven vergoeden. Of dat in de toekomst mogelijk blijft zal afhangen van continuering en hoogte van sponsoring, opbrengsten van optredens en opbrengst verkoop CD’s.

Alle leden spelen op eigen instrumenten of op de instrumenten van de verenigingen waarbij ze lid zijn. Alleen slagwerk is eigendom van de vereniging.

Van de leden wordt verwacht dat zij de partijstudie thuis volledig voor hun rekening nemen zodat er op de repetities kan worden gewerkt aan de muzikaliteit, het samenspel, balans en klank. Meestal lukt het wel maar ook onze leden zijn geen professionals en af en toe wordt ook nog wel aan partijstudie aandacht besteed. Aparte koper- en houtrepetities zijn soms de oplossing. We verwachten een volledige en gemotiveerde inzet van onze leden bestaande uit partijstudie maar ook regelmatig aanwezig zijn. Wel geven we de ruimte als de leden kiezen voor optredens bij hun eigen orkesten als ze daar node gemist kunnen worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de muzikant zelf. Daar waar de motivatie niet voldoende blijkt worden leden soms gevraagd een keuze te maken.

Het orkest neemt (nog) geen deel aan concoursen hoewel dit af en toe wel onderwerp van discussie is. Het is met een repetitieschema van 10 x per jaar echter moeilijk haalbaar.

Voor de repetitiedata verwijzen wij graag naar de agenda.

Concertagenda

01 juli 2018
14:00 - 16:30 uur
Duo concert op Beekzicht
16 september 2018
12:00 - 13:15 uur
Manhuistuinconcert

Onze sponsors

Bouw en Infra Park Harderwijk