• 1
  • 2
  • 3

PDF-iconDe statuten van de vereniging zijn op 16 juni 2017 gewijzigd. Wijziging van de statuten was noodzakelijk vanwege de gewijzigde vorm waarin personen lid kunnen worden van de vereniging. Deze statuten zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 1 juli 2017. Download pdf bestand.

PDF-iconHet huishoudelijk reglement is naar aanleiding van de statutenwijziging ingrijpend aangepast. Het huishoudelijk reglement beschrijft aanvullende afspraken ten aanzien van het reilen en zeilen van de vereniging. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 9 juni 2018. Download pdf-bestand.

PDF-iconDe Bouw- en Infraharmonie Nederland heeft een privacy policy opgesteld waarin beschreven staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Dit betreft persoonsgegevens van leden, sponsors en zakelijke relaties. Ook is beschreven welk beleid we voeren ten aanzien van gebruik van beeldmateriaal en video, onder andere in relatie tot social media en deze website. Deze privacy policy is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 9 juni 2018. Download pdf bestand.